Veiligheidsregels en algemene voorschriften

Drievliet hanteert onder andere algemene veiligheidsvoorschriften en -regels met betrekking tot: Kleding en schoeisel, Voertuigen, Alcohol, Camera's, Personeel. Lees bijgaand artikel voor meer informatie.

Kleding en schoeisel

Uit veiligheidsoverwegingen én uit hygiënisch oogpunt is het NIET TOEGESTAAN zich met ontbloot bovenlijf in het park te begeven.

Tevens raden wij u aan voordat u het park betreedt, dat u en de uwen voorzien zijn van deugdelijk schoeisel (schoeisel welke uw gehele voet op een normale manier omsluit en voorzien van een stevige zool, dit ter bescherming tegen een harde, vuile of natte ondergrond).

Het meten van kinderen gebeurt altijd met schoenen aan. Dit stellen keuringsinstantie TÜV en Familiepark Drievliet in haar voorschriften, daar attracties, speeltuinen e.d. te allen tijde betreden dienen te worden met schoenen aan!

Honden

Honden zijn welkom, mits aangelijnd en na aankoop van een verplichte ‘kakzak’ (entree hond + kakzak € 2,50). Zij mogen echter niet in de attracties of shows. Andere dieren dan honden zijn niet toegestaan.

Voertuigen

Het gebruik van een voertuig in het park anders dan een rolstoel of kinderwagen is niet toegestaan.

Voorschriften

  • Bezoekers dienen de brandweervoorschriften en -aanduidingen dan wel de veiligheidsvoorschriften op te volgen, die middels borden of aanwijzingen van personeel en parkbeveiliging worden aangegeven.
  • Het is verboden om vuur te maken. 
  • Roken is in de gebouwen, attracties en in de wachtrij NIET toegestaan.
  • Bezoekers dienen alleen de aangegeven paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken.
  • Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers dan wel afvalbakken gedeponeerd te worden.

Wapenbezit e.d./verdovende middelen

Het bezit en het dragen van wapens, steekwapens, boksbeugels, aanverwante artikelen etc. etc. en/of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, dan wel verdovende middelen (hard drugs, soft drugs, pillen etc. etc.) zijn ten strengste verboden in het park. Onze parkbeveiliging is bevoegd deze wapens/voorwerpen/middelen in beslag te nemen. Aangifte bij de politie zal worden gedaan. Geen toegang tot het park dan wel verwijdering uit het park en haar omliggende terreinen is het gevolg, zonder dat er een aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding!

Alcohol

Aan personen die onder invloed van alcohol zijn en daarmee de orde verstoren, zal toegang worden geweigerd dan wel zullen zij verwijderd worden uit het park, van het parkeerterrein en haar aangrenzende terreinen, zonder dat zij aanspraak maken op een vergoeding.

Gebruik geluidsdragers

Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, telefoons, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, is onze parkbeveiliging bevoegd de geluidsdrager in beslag te nemen.

Uitingen van geweld

Moedwillige vernielingen dan wel vernielingen van onze eigendommen of andere gasten, wangedrag, verbaal en fysiek geweld dan wel ongewenst gedrag naar ons personeel of andere bezoekers toe zal niet worden geaccepteerd.
Een ieder die zich aan deze feiten schuldig maakt, zal toegang worden geweigerd dan wel verwijderd worden uit het park en aangrenzende terreinen. Restitutie van gemaakte kosten zal niet plaatsvinden, zo nodig zal een abonnement per direct worden ingetrokken, maar ook het inschakelen van de politie behoort tot de mogelijkheden.

Camera’s

Wij maken u erop attent dat door het hele park, de buiten terreinen, de gebouwen, restaurants en kiosken veiligheidscamera’s zijn geplaatst, om te waken over uw en onze eigendommen alsmede veiligheid.

Personeel

Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend. Wangedrag, verbaal en fystiek geweld dan wel ongewenst gedrag naar ons personeel zal niet worden geaccepteerd. Een ieder die zich aan deze feiten schuldig maakt, zal worden geweigerd dan wel verwijderd worden uit het park en van aangrenzende terreinen. Restitutie van gemaakte kosten zal niet plaatsvinden, zo nodig zal een abonnement per direct worden ingetrokken, maar ook het inschakelen van de politie behoort tot de mogelijkheden.