Wij vragen de medewerking van Familiepark Drievliet aan een onderzoek e.d.

Drievliet geeft geen informatie dan wel verleent geen medewerking aan onderzoeken, enquêtes, projecten e.d. Dit geldt ook voor achtergrond informatie en vragen van technische aard aangaande attracties.